Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Stručný souhrn

Společnosti KAMAT spol. s r.o. udělujete souhlas s obchodním využitím identifikačních, kontaktních, provozních a lokalizačních údajů získaných při komunikaci s vámi a to po dobu maximálně 5 let. Tyto získané údaje můžou také zpracovávat níže uvedení zpracovatelé.

Obchodní účely zahrnují zejména činnosti spočívající ve vytváření nabídek, zasílaní novinek, vytváření marketingových analýz a uchovávání typového chování, samotné oslovení jménem společnosti nebo třetích stran, a to písemně, telefonicky, internetovou reklamou a elektronickou komunikací.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti KAMAT spol. s r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 470, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 45538701, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1812 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • adresa
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • IP adresa
  • cookies
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, IP adresa a cookies je nutné zpracovat za účelem:
  1. obchodních sdělení v podobě novinek, newslettrů, slevových kuponů, soutěží, marketingových materiálů a akce v rámci elektronické komunikace,
  2. marketingové analýzy,
  3. remarketingu/retargetingu v reklamních sítích,
  4. personalizaci těchto kampaní na základě předchozích nákupů u Správce,
  5. vytvoření zákaznického účtu,
  6. obecné komunikace a oslovení jménem společnosti.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na gdpr@kamat.cz nebo dopisu na adresu společnosti KAMAT spol. s r.o., Kpt. Jaroše 470, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Poskytovatel softwaru myWAC TECHNOLOGIES s.r.o., Google LLC (Google Adwords, Google Analytics), Seznam.cz, a.s.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  • Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.
 5. Přijímáme přiměřená opatření, aby se zabránilo ztrátě, zneužití nebo změně osobních údajů.
  • Naši zaměstnanci, dodavatelé a zástupci mohou mít přístup k osobním údajům, které shromažďujeme, ale jejich použití musí být omezena na plnění svých povinností ve vztahu k smluvního plnění. Naši zaměstnanci, dodavatelé a zástupci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, nebo se zabývat žádostmi, které nám zašlete.
  • Zavedli jsme veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas nabývá účinnosti dnem 21.5.2018.